Generelforsamling 9/2 - 2017 skrevet af Daniel Poulsen


Skrevet 16/02 - 2017 klokken 12:02Den 9. februar havde RFB generalforsamling i Rudbjerghallen. Kaj Larsen var vanen tro valgt som dirigent for aftenen. Efter at det var konstateret at generalforsamlingen fandt lovmæssigt sted, fulgte bestyrelsens beretning. 

Bestyrelsens beretning


Formanden lagde ud, og fortalte først lidt om de ikke-sportslige aktiviteter. Her havde året budt på Koncert med 350 deltagende gæster, og uddeling af telefonbøger samt strandrens. 

Sportsligt har det alt i alt været et stærkt år for klubben.

Serieholdet har fået en 2. og en 7. plads i løbet af året, hvilket gør at der i forårssæsonen skal spilles serie 2 nedrykningsspil. 

8-mands senior kæmpede sig til henholdsvis en 4. og 2. plads i 2016, og har været i tæt samarbejde med serieholdet, både vedrørende træning og hvilket spillermateriale som var til rådighed. 

Damesenior har fået en 2. og en 5. plads. 

Oldboysholdet har fået en 4. og 3. plads, og der bliver meldt om super hyggelig stemning til kampene. 

Veteranerne er blevet nummer 4, ud af 8 tilmeldte hold. 

Herefter fulgte ungdomsformandens beretning, som startede ud med en melding om at der igen i 2016 har været en spredt børneflok at arbejde med, hvilket gør det svært at samle hold til en årgang, og dermed svært at komme med til stævner, omend børneholdet har været ude til en række stævner det forgangne år. Herudover var klubben repræsenteret ved Get to Net fodboldskolen i sommeren. 

Pigeholdet havde udfordringer med kampe på Sjælland, på grund af uenigheder om et fælles tidspunkt at spille kampene på. De sluttede på en 2. plads i foråret, og en 6. plads i efteråret, henholdsvis i U-14 og U-15. 

Der falder en stor ros af til forældregruppen, som gang på gang viser engagement, ved at mødes til træning og diverse arrangementer. 

Valg til poster

Kim Sørensen og Louise Pedersen overtog pladserne i bestyrelsen fra Karsten Klattrup og Matias Knudsen, som ikke modtog genvalg. Sidstnævnte overtog derimod en suppleantpost sammen med Camilla Poulsen, fra Qerim Gashi og Louise Pedersen. 

Der skulle findes to nye medlemmer i cafeteriaudvalget, hvor Matias Knudsen og Michael Hansen ikke modtog genvalg; her overtager Daniel Poulsen og Lars Jægegaard posterne. 

Eventuelt 

 

Først var det tid til tak. Formanden takkede Karsten Klattrup og Matias Knudsen for deres store indsats for Rudbjergs Forenede Boldklub. 

Herefter blev årets lederpokal overrakt til Thomas Hansen. Den blev givet på baggrund af hans fantastiske indsats, ved især Gasbox koncerten. Herudover blev det nænvt at Thomas altid er til at ringe til, hvis det brænder på i klubben. Stort tillykke! 

Sidst blev der snakket løst og fast om klubben, og der kommer en række forslag frem. Ungdomsture til Superligaklubber, børne-forældre fodbold, afholdelse af stævner og deltagelse i diverse byarrangementer bliver diskutteret.